IT bez problémů je komplexní formou outsourcingu IT

19. března 2020

Autor: Roman Hekrle
Doba čtení: 6 minut

Tech ikony COM Group

Prostřednictvím služby IT bez problémů zajišťujeme plné nebo částečné převedení správy, provozu, rozvoje a zabezpečení používaných informačních technologií vaší firmy na externího poskytovatele. Zjistěte, proč si naši zákazníci tuto službu objednávají, jaké výhody přináší pro IT manažery i majitele společností a jaké varianty služby IT bez problémů nabízíme.

Službu IT bez problémů byste měli zvažovat, pokud se vaše společnosti potýká s následujícími problémy.

 • Správě IT nebo jejímu řízení věnujete neúměrně mnoho času
 • Doba řešení požadavků uživatelů IT je dlouhá, dotazy jsou často bez odezvy
 • Jsou prováděny pouze provizorní zásahy místo úplného vyřešení problému
 • Dostupnost IT podpory je problematická, nefunguje zastupitelnost
 • Práce IT partnera není transparentní, špatně komunikuje, je málo aktivní

Pokud jste na některou z výše uvedených odrážek odpověděli ano, je pro vás služba IT bez problémů vhodná. V následujících řádcích se dozvíte, jaké hlavní výhody služba přináší.

Co služba IT BEZ PROBLÉMŮ našim klientům přináší?

Majitel / ředitel společnosti 

 • Významně uspoříte svůj čas předáním péče o část nebo celé vaše IT
 • Investovat do IT budete vždy optimálně dle plánovaného rozvoje vaší společnosti
 • Komunikaci s námi vás bude těšit, jednáme vždy na adekvátní odborné úrovni

IT manažer společnosti

 • Budete se moci intenzivněji věnovat podpoře uživatelů, rozložíte odpovědnost za správu části nebo celého IT
 • Získáte víc prostoru na plánování a rozvoj IT infrastruktury, sledování nových trendů
 • Máte v nás parťáka pro složitá pracovní rozhodnutí, rádi je s vámi budeme konzultovat

IT bez problémů je skutečně vhodné pro IT manažery i ředitele společnosti.

Nabízíme variantu kompletní náhrady IT nebo posílení současného IT.

Základní varianty služby IT bez problémů

NÁHRADA IT POSKYTOVATELE

 • Náhrada stávajícího poskytovatele IT outsourcingu je nejčastěji vyvolaná snížením kvality poskytovaných služeb či růstem nákladů.
 • Doprovodnými znaky mohou být pochybnosti o technických znalostech poskytovatele či jeho orientace v nových IT trendech.

Charakteristika služby IT bez problémů

 • IT infrastruktura je vzdáleně hlídána a je zajištěn bezproblémový chod
 • Veškeré požadavky se archivují a vždy je jasný termín splnění
 • Všechny náklady jsou transparentní a odpovídají provedené práci

POSÍLENÍ NEBO NÁHRADA INTERNÍHO IT

 • I sebezdatnějšímu IT profesionálovi často nezbývá kapacita na řešení všech potřebných rozvojových aktivit
 • Nabízíme model spolupráce, v němž interní IT oddělení provádí svěřenou práci a úkoly, na které nestačí personálně či znalostně, přenechává nám.

Charakteristika služby IT bez problémů

 • Pokrytí všech stěžejních lokalit po celé ČR
 • Možnost trvalé přítomnosti našeho IT technika ve vašich prostorách
 • Jasně definované priority zákazníka

Fakturační modely Garant a Monitoring

Varianta GARANT

Tato služba je určena pro ty, co už se o IT nechtějí aktivně starat.

Tato služba zahrnuje kompletní servis celé IT infrastruktury, bez ohledu na odpracovaný čas a počet zásahů.

Každý zaměstnanec zadává požadavky do našeho IT helpdesku, kde se jim obratem věnují naši technici. Naši zaměstnanci pak pravidelně navštěvují prostory zákazníka, provádějí vizuální kontrolu a konzultace s uživateli. Je kladen důraz na rychlou a poctivě provedenou práci. Veškeré požadavky a práce se zaznamenává a soupis je kdykoliv k nahlédnutí. Tato služba je ideální pro firmy nad deset zaměstnanců ale i pro ty, kteří se chtějí věnovat pouze své práci, nikoliv problému s IT správou.

Pokud má zákazník kompletní správu v rámci služby garant, veškeré požadavky jsou od zaměstnanců přímo na IT techniky společnosti COM Group. Tyto požadavky se zaznamenávají a zákazník tak může dohlížet na množství požadavků a rychlost řešení.

Při zaběhnutém provozu IT technik řeší 80 % požadavků vzdáleně, zbylé přímo na místě dle potřeby. IT technici také provádějí pravidelné návštěvy u zákazníka. Minimálně jednou za měsíc provádí konzultace se zaměstnanci a vizuální kontrolu PC. Dle domluvy také provádí nákup hardware/software, opravy a plánování nových projektů.

Varianta MONITORING

Součástí této služby je instalace našeho softwaru určeného k technickému dohledu. Pomocí tohoto softwaru provádíme nepřetržitý dohled a také je možné řešit zálohování vybraných uživatelů. Veškeré požadavky se směřují buď na kontaktní osobu, která je dále třídí, nebo přímo na naše techniky. Veškerá práce se pak řeší v rámci odpracovaného času. Vzdálené přístupy ale i servisní zásahy na místě se počítají na minuty, a tak má zákazník jistotu, že vykázaná práce odpovídá provedené práci.

Tato služba je určena pro menší firmy, ale i pro firmy se zdatným personálem v oblasti IT. Využívá se také v případech posílení interního IT.

Pokud se zákazník rozhodne pro variantu MONITORING, je důležité si definovat, co vše můžou naši technici provádět bez nutnosti schvalování. V běžném provozu provádíme nepřetržitý monitoring IT infrastruktury a řešíme požadavky dle jejich množství a priority.

Jednotlivé úkoly přijímáme na přímo od uživatelů, nebo přes kontaktní osobu. I zde dokážeme řešit 80 % požadavků vzdáleně, což vede k úspoře času i nákladů. Fakturace probíhá dle odpracovaného času.

V případě spolupráce jsme schopni najít kompromis mezi těmito službami, který povede k vzájemné spokojenosti.

Je také možnost začít IT správu v jedné variantě a přejít na druhou. Díky dlouholeté praxi jsme schopni nalézt různé modely spolupráce, v rozsahu, který je ideální jak pro zákazníka, tak pro nás.

Přečtěte si také…

Případová studie: Megabooks

Případová studie: Megabooks

Pokud jste se někdy v kurzu angličtiny učili z dobře známé série English File, 100% to byla učebnice, která prošla skladem společnosti MEGABOOKS CZ. Největší distributor cizojazyčné literatury v ČR je na českém trhu už 30 let, dováží literaturu z celého světa a...

číst více
Novinka: Immunity pro celou vaši síť

Novinka: Immunity pro celou vaši síť

Whalebone Immunity nabízí kontrolu a ochranu vaší firemní sítě (DNS komunikace*), bez ohledu na její velikost nebo komplikovanost. *Pokud nemáte přímou kontrolu nad svým DNS provozem a nemáte ho řádně zabezpečený, cesta malware do vaší sítě je tak poměrně snadná. ...

číst více
Tabidoo – App na míru

Tabidoo – App na míru

Firemní aplikace na míru Vás nemusí stát statisíce. Společnost COM Group se kromě profesionální správy IT věnuje také vývoji aplikací na míru. Pomocí výkonné platformy Tabidoo vám naprogramujeme cokoli, možnosti jsou totiž téměř neomezené.Co je TabidooTabidoo je tzv....

číst více