IT bez problémů je komplexní formou outsourcingu IT

19. března 2020

Autor: Roman Hekrle
Doba čtení: 6 minut

Tech ikony COM Group

Prostřednictvím služby IT bez problémů zajišťujeme plné nebo částečné převedení správy, provozu, rozvoje a zabezpečení používaných informačních technologií vaší firmy na externího poskytovatele. Zjistěte, proč si naši zákazníci tuto službu objednávají, jaké výhody přináší pro IT manažery i majitele společností a jaké varianty služby IT bez problémů nabízíme.

Službu IT bez problémů byste měli zvažovat, pokud se vaše společnosti potýká s následujícími problémy.

 • Správě IT nebo jejímu řízení věnujete neúměrně mnoho času
 • Doba řešení požadavků uživatelů IT je dlouhá, dotazy jsou často bez odezvy
 • Jsou prováděny pouze provizorní zásahy místo úplného vyřešení problému
 • Dostupnost IT podpory je problematická, nefunguje zastupitelnost
 • Práce IT partnera není transparentní, špatně komunikuje, je málo aktivní

Pokud jste na některou z výše uvedených odrážek odpověděli ano, je pro vás služba IT bez problémů vhodná. V následujících řádcích se dozvíte, jaké hlavní výhody služba přináší.

Co služba IT BEZ PROBLÉMŮ našim klientům přináší?

Majitel / ředitel společnosti 

 • Významně uspoříte svůj čas předáním péče o část nebo celé vaše IT
 • Investovat do IT budete vždy optimálně dle plánovaného rozvoje vaší společnosti
 • Komunikaci s námi vás bude těšit, jednáme vždy na adekvátní odborné úrovni

IT manažer společnosti

 • Budete se moci intenzivněji věnovat podpoře uživatelů, rozložíte odpovědnost za správu části nebo celého IT
 • Získáte víc prostoru na plánování a rozvoj IT infrastruktury, sledování nových trendů
 • Máte v nás parťáka pro složitá pracovní rozhodnutí, rádi je s vámi budeme konzultovat

IT bez problémů je skutečně vhodné pro IT manažery i ředitele společnosti.

Nabízíme variantu kompletní náhrady IT nebo posílení současného IT.

Základní varianty služby IT bez problémů

NÁHRADA IT POSKYTOVATELE

 • Náhrada stávajícího poskytovatele IT outsourcingu je nejčastěji vyvolaná snížením kvality poskytovaných služeb či růstem nákladů.
 • Doprovodnými znaky mohou být pochybnosti o technických znalostech poskytovatele či jeho orientace v nových IT trendech.

Charakteristika služby IT bez problémů

 • IT infrastruktura je vzdáleně hlídána a je zajištěn bezproblémový chod
 • Veškeré požadavky se archivují a vždy je jasný termín splnění
 • Všechny náklady jsou transparentní a odpovídají provedené práci

POSÍLENÍ NEBO NÁHRADA INTERNÍHO IT

 • I sebezdatnějšímu IT profesionálovi často nezbývá kapacita na řešení všech potřebných rozvojových aktivit
 • Nabízíme model spolupráce, v němž interní IT oddělení provádí svěřenou práci a úkoly, na které nestačí personálně či znalostně, přenechává nám.

Charakteristika služby IT bez problémů

 • Pokrytí všech stěžejních lokalit po celé ČR
 • Možnost trvalé přítomnosti našeho IT technika ve vašich prostorách
 • Jasně definované priority zákazníka

Fakturační modely Garant a Monitoring

Varianta GARANT

Tato služba je určena pro ty, co už se o IT nechtějí aktivně starat.

Tato služba zahrnuje kompletní servis celé IT infrastruktury, bez ohledu na odpracovaný čas a počet zásahů.

Každý zaměstnanec zadává požadavky do našeho IT helpdesku, kde se jim obratem věnují naši technici. Naši zaměstnanci pak pravidelně navštěvují prostory zákazníka, provádějí vizuální kontrolu a konzultace s uživateli. Je kladen důraz na rychlou a poctivě provedenou práci. Veškeré požadavky a práce se zaznamenává a soupis je kdykoliv k nahlédnutí. Tato služba je ideální pro firmy nad deset zaměstnanců ale i pro ty, kteří se chtějí věnovat pouze své práci, nikoliv problému s IT správou.

Pokud má zákazník kompletní správu v rámci služby garant, veškeré požadavky jsou od zaměstnanců přímo na IT techniky společnosti COM Group. Tyto požadavky se zaznamenávají a zákazník tak může dohlížet na množství požadavků a rychlost řešení.

Při zaběhnutém provozu IT technik řeší 80 % požadavků vzdáleně, zbylé přímo na místě dle potřeby. IT technici také provádějí pravidelné návštěvy u zákazníka. Minimálně jednou za měsíc provádí konzultace se zaměstnanci a vizuální kontrolu PC. Dle domluvy také provádí nákup hardware/software, opravy a plánování nových projektů.

Varianta MONITORING

Součástí této služby je instalace našeho softwaru určeného k technickému dohledu. Pomocí tohoto softwaru provádíme nepřetržitý dohled a také je možné řešit zálohování vybraných uživatelů. Veškeré požadavky se směřují buď na kontaktní osobu, která je dále třídí, nebo přímo na naše techniky. Veškerá práce se pak řeší v rámci odpracovaného času. Vzdálené přístupy ale i servisní zásahy na místě se počítají na minuty, a tak má zákazník jistotu, že vykázaná práce odpovídá provedené práci.

Tato služba je určena pro menší firmy, ale i pro firmy se zdatným personálem v oblasti IT. Využívá se také v případech posílení interního IT.

Pokud se zákazník rozhodne pro variantu MONITORING, je důležité si definovat, co vše můžou naši technici provádět bez nutnosti schvalování. V běžném provozu provádíme nepřetržitý monitoring IT infrastruktury a řešíme požadavky dle jejich množství a priority.

Jednotlivé úkoly přijímáme na přímo od uživatelů, nebo přes kontaktní osobu. I zde dokážeme řešit 80 % požadavků vzdáleně, což vede k úspoře času i nákladů. Fakturace probíhá dle odpracovaného času.

V případě spolupráce jsme schopni najít kompromis mezi těmito službami, který povede k vzájemné spokojenosti.

Je také možnost začít IT správu v jedné variantě a přejít na druhou. Díky dlouholeté praxi jsme schopni nalézt různé modely spolupráce, v rozsahu, který je ideální jak pro zákazníka, tak pro nás.

Přečtěte si také…

Pig Butchering – další způsob online podvodu

Pig Butchering – další způsob online podvodu

Poslední vývoj podvodných praktik – sha zhu pan, anglicky pig butchering (tedy porážení prasat) láká oběti do falešného systému těžby čínských kryptoměn. Používá k tomu seznamovací aplikace a také AI. Podrobně tuto praktiku popisuje Sean Gallagher ze společnosti...

číst více

Zářijové setkání partnerů

Ve čtvrtek 14.9. proběhlo setkání partnerů a zákazníků COM Group. Setkání se konalo v krásném prostřední Moravského krasu. Počasí nám přálo, tak jsme si užili krásný pohled do krajiny i do propasti Macocha a prohlídku Punkevní jeskyně.  Druhá část pokračovala na...

číst více