Dotace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu: Pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům společnosti COM Group a.s.

Jméno žadatele: COM Group a.s.

Termín realizace: 2020-2021

Způsobilé výdaje: 3 522 424,78,- Kč

Dotace: 1 056 727,43,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilů za účelem pokračování přechodu společnosti COM Group a.s. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilů, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

Jméno žadatele: COM Group a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018210

Termín realizace 2019/2020

Dotace: 337 500,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilů za účelem pokračování přechodu společnosti COM Group a.s. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.