Dotace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu: Pořízení elektromobilů k podnikatelským účelům společnosti COM Group a.s.

Jméno žadatele: COM Group a.s.

Termín realizace: 2020-2021

Způsobilé výdaje: 3 522 424,78,- Kč

Dotace: 1 056 727,43,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilů za účelem pokračování přechodu společnosti COM Group a.s. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilů, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

Jméno žadatele: COM Group a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018210

Termín realizace 2019/2020

Dotace: 337 500 Kč

Popis projektu:

V letech 2019 – 2020 společnost COM Group a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020). Implementace inovativní technologie čisté mobility ve společnosti COM Group a.s. proběhla zakoupením elektromobilu Tesla Model 3. Zkušenosti s téměř 1,5 lety provozu jsou velmi pozitivní. Vůz je bezporuchový a to i po ujetí téměř 100 000 km. Jedná se o manažerský typ vozidla, srovnatelné kategorie jako např. Škoda Superb. Jako takový je využíván na cesty napříč republikou, mezi pobočkami společnosti a cestami za obchodními partnery. Po ekonomické stránce můžeme vyhodnotit úsporu pohonných hmot řádově ve výši 1,60,- Kč na ujetý kilometr, tedy 160 000 Kč. Pozitivně se projevila i úspora v rámci pravidelných servisních intervalů, zde se jedná o částku v rozmezí 30 – 45 000 Kč. Mimo ekonomické parametry hodnotíme kladně omezení emisí CO2 vůči konvenčním pohonným jednotkám. Jedná se o cca 150 g CO2 na kilometr nájezdu.

Vůz Tesla Model 3 je dostatečně reprezentativní, aby dokázal zaujmout členy managementu společnosti a přitom splňoval možnosti čistě elektrického pohonu, šetrného k životnímu prostředí, což je trend, kterým se společnost COM Group a.s. chce řídit i do budoucna.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

Název projektu v rámci programu – Elektromobilita – COM Group a.s.
Jméno žadatele – COM Group a.s.
Termín realizace – 27. 5. 2019 – 14. 1. 2020

Způsobilé výdaje – Pořízení 1 ks vozidla – elektromobilu v kategorii BEV, celkem 450 000 Kč. Způsobilé výdaje odpovídají částce 45% z 1 mil. Kč dle pravidel Výzvy.

Popis projektu – Projekt žadatele COM Group a.s. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Jihomoravském kraji.

 

 

 

 

 

 

Společnost COM Group a.s.
do svého majetku pořídila elektromobil Tesla Model 3